Treści, aktywności, umiejętności.

KOCHAMY

BABCIĘ I DZIADKA !!!

W tym tygodniu (18 – 22 stycznia 2021 r.) każdy z nas:

aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych, prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej,

bierze udział w zabawie kołowej, czerpie radość ze wspólnej zabawy, współpracuje w grupie,

porządkuje salę, segreguje zabawki,

uważnie słucha, swobodnie wypowiada się na dany temat, tworzy wielozdaniowe wypowiedzi, poszerza słownictwo, swobodnie wypowiada się na temat fotografii, układa zdania z wyrazami „babcia” i „dziadek”, przelicza wyrazy w zdaniu, dzieli wyrazy na sylaby, deklamuje wiersz,

przedstawia swoje emocje i uczucia w stosunku do najbliższych osób, okazuje szacunek osobom starszym, podaje imiona swoich najbliższych,

wyzwala aktywność twórczą , tworzy kompozycje wykorzystując szaliki, tworzy pracę plastyczną,

przygotowuje prezenty dla babci i dziadka,

aktywnie słucha muzyki, doskonali szybką reakcję na przerwę w muzyce, śpiewa piosenkę z dziecięcego repertuaru, łączy opanowane gesty, ruchy i kroki w proste układy taneczne,

rozróżnia i nazywa podstawowe figury geometryczne, klasyfikuje przedmioty ze względu na kolor i kształt, łączy przedmioty w pary,

swobodnie liczy, zna i stosuje liczebniki porządkowe, sprawnie liczy, poznaje zasadę dodawania,

porusza się po sali według wskazówek nauczyciela, doskonali umiejętność rozróżniania strony lewej i prawej ,

uważnie patrzy, segreguje guziki ze względu na kolor, wskazuje, gdzie jest mniej, a gdzie więcej guzików, zna i stosuje pojęcia „mały” i „duży”, segreguje guziki, uwzględniając kilka cech, np. kolor i wielkość, kontynuuje rytm, tworzy rytmy z guzików według własnego pomysłu.