TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TEMAT TYGODNIA: Święto rodziców

OKRES REALIZACJI: 16 maja – 20 maja 2022 r.

Dziecko:
– wymienia wspólne zabawy z mamą i z tatą
– wypowiada się na temat spędzania czasu z mamą i z tatą
– wypowiada się zdaniami rozwiniętymi
– odpowiada na pytania
– dzieli słowa na sylaby
– wymienia nazwy różnych zawodów, opowiada o nich
– segreguje, dopasowuje i dobiera obrazki i atrybuty pasujące do danego zawodu
– prawidłowo wykonuje instrumentację do piosenki
– uważnie słucha, wykonuje zadania
– wykonuje laurkę dla mamy
– wykonuje prezent dla mamy
– wykonuje polecenia nauczyciela
– uczestniczy w zabawie ruchowej
– wykonuje ćwiczenia gimnastyczne
– bawi się z innymi dziećmi
– przestrzega zasad panujących podczas zajęć oraz zabaw
z rówieśnikami
– wykonuje ćwiczenie na KP