TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI.

MALUJEMY ŚWIAT.

W tym tygodniu (8 – 12 lutego 2021 r.) każdy z nas:

 • utrwala nazwy kolorów

 • poznaje różne przyrządy służące do malowania

 • rozwija zmysł estetyczny podczas zajęć plastycznych

 • eksperymentuje, miesza kolory

 • przelicza w dostępnym zakresie

 • integruje się z grupą rówieśniczą

 • odtwarza pozy, figury za pomocą własnego ciała

 • wie, na czym polega zawód rzeźbiarza

 • rozwija zmysł estetyczny

 • klasyfikuje według rozmiaru

 • współpracuje w grupie rówieśniczej

 • ćwiczy motorykę dużą i małą podczas zabaw technicznych

 • klasyfikuje przedmioty według koloru oraz długości

 • eksperymentuje z kolorami, utrwala ich nazwy

 • maluje na różnych fakturach

 • kształtuje zmysł estetyczny

 • stymuluje zmysł dotyku, wzroku i słuchu

 • rozwija zmysł estetyczny

 • wie, kim jest artysta i czym się może zajmować

 • łączy kolory z muzyką .