Treści, aktywności, umiejętności.

W MARCU JAK W GARNCU”,

A „KWIECIEŃ – PLECIEŃ…”

  • RÓŻNORODNE ZJAWISKA POGODOWE.

W tym tygodniu (8 – 12 marca 2021 r.) każdy z nas:

– uczestniczy w zabawach integracyjnych w grupie zorganizowanych z okazji Dnia Kobiet

– rozwija sprawność fizyczną, precyzję ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych

– rozwija koordynację wzrokowo-ruchową

– poszerza zakres czynności manipulacyjnych – rozwija motorykę małą

– rozwija umiejętność rozumienia swoich uczuć i emocji

– doskonal umiejętność panowania nad własnymi emocjami, w czasie zabaw zespołowych, podczas czekania na swoją kolej, w chwili zwycięstwa i przegranej

– doskonali umiejętność wyrażania własnych emocji w sposób społecznie akceptowany

– rozwija poczucie odpowiedzialności i troski o siebie i innych

– współdziała w zespole rówieśniczym

– przestrzega ustalonych reguł i zasad obowiązują­cych w przedszkolu

– ocenia własne zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych

– rozwija umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i odpowiednie reagowanie na nie

– wzbogaca słownictwo o zwroty i wyrażenia związane z wiosenną pogodą (elementy pogody)

– rozwija mowy i myślenia

– kształtuje świadomość własnego ciała

– rozwija umiejętność przeliczania w zakresie 10 w przód i wspak

– kształtuje umiejętność rozróżniania prawidłowego przeliczania od błędnego .