Treści, aktywności, umiejętności

CZEKAMY NA WIOSNĘ,

SZUKAMY WIOSNY,

WITAMY WIOSNĘ !

W tym tygodniu (15 – 19 marca 2021 r.) każdy z nas:

wskazuje zwiastuny nadchodzącej wiosny

zna i nazywa pory roku

zna i nazywa wybrane ptaki , rozumie pojęcie: „wędrówka ptaków”

uważnie słucha, rozpoznaje odgłosy wydawane przez różne ptaki

zna i nazywa wiosenne kwiaty

wie, czego rośliny potrzebują do życia

rozpoznaje i nazywa owady

utrwala prawidłowy tor oddechowy , – usprawnia narządy mowy

bierze udział w zabawie ruchowej

aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych

wykonuje ćwiczenia kształtujące nawyk utrzy­mania prawidłowej postawy ciała

śpiewa piosenkę z dziecięcego repertuaru

rozwija umiejętności aktorskie przy muzyce

kształci poczucie rytmu i pulsu

doskonali umiejętność gry na instrumentach perkusyjnych

uważnie słucha i odpowiada na pytania

rozwiązuje zagadki

doskonali umiejętność liczenia

tworzy pracę plastyczną

czerpie radość z zabawy ruchowej, przestrzega reguł zabawy i godzi się z ewentu­alną porażką

współpracuje w grupie

klasyfikuje przedmioty pod względem długości oraz ze względu na przezna­czenie

doskonali percepcję wzrokową

układa klocki według określonego schematu

tworzy wielozdaniowe wypowiedzi

interpretuje ruchem treść wiersza

prowadzi obserwacje przyrodnicze w poszuki­waniu zwiastunów wiosny

dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przy­rodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej

doskonali spostrzegawczość , eksperymentuje i wnioskuje

rozwija percepcję wzrokową , doskonali koordynację ruchowo-słuchową

doskonali umiejętności grafomotoryczne

uczestniczy w zabawach i zajęciach utrwalających zasady higieny i nawyki ich stosowania z rekomendowanej przez Sanepid akcji edukacyjnej „WIRUSOOCHRONA”.