TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

KOSMICZNE PRZYGODY.

W tym tygodniu (26 – 30 kwietnia 2021 r.) każdy z nas:

kształtuje świadomość własnego ciała

swobodnie tańczy w rytm muzyki

wykonuje ćwiczenia kształtujące nawyk utrzy­mania prawidłowej postawy ciała

klasyfikuje przedmioty ze względu na kształt

dostrzega zmiany charakteru muzyki, wyraża ruchem muzykę

naśladuje czynności wykonywane przez inną osobę

doskonali umiejętności wokalne

uzupełnia historyjkę obrazkową

wymyśla zakończenie zdań rozpoczętych przez nauczyciela

eksperymentuje i wnioskuje

prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne

relaksuje się i odpoczywa

składa obrazek w całość, doskonali percepcję wzrokową

układa wzory demonstrowane przez nauczy­ciela

dostrzega rytm i go kontynuuje

uważnie patrzy, wskazuje różnice, rozwiązuje zagadki

rozwija słownictwo związane z kosmosem

panuje nad własnymi emocjami, godzi się z po­rażką

doskonali precyzję ruchów

rozwija orientację w przestrzeni, stosując okre­ślenia: „wysoko”, „nisko”, „blisko” i „daleko”

wyzwala aktywność ruchową i twórczą

uważnie słucha i odpowiada na pytania

rozwija wyobraźnię twórczą podczas zabaw plastycznych

wypowiada się pełnymi zdaniami

śpiewa piosenkę z dziecięcego repertuaru

tworzy wielozdaniowe wypowiedzi

współpracuje w grupie

dzieli wyrazy na sylaby

układa roboty z klocków Dienesa

doskonali umiejętności grafomotoryczne

czerpie radość ze wspólnej zabawy

liczy w określonym zakresie

wykazuje się pomysłowością

doskonali logiczne myślenie.