TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI.

W MAGICZNYM ŚWIECIE KSIĄŻEK .
W tym tygodniu (4 – 7 maja 2021 r.) każdy z nas:

– dokonuje skojarzeń różnych przedmiotów, z miejscem, w których można je spotkać
– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych
– formułuje pytania, na które chciałoby uzyskać odpowiedź
– rozumie, że istnieją różne źródła wiedzy, wykorzystuje je do poszukiwania informacji, które go interesują
– uczestniczy w zabawie ruchowej
– wie, w jakim celu istnieją biblioteki i księgarnie
– zna zawody, które związane są z procesem powstawania i dystrybucji książek
– maszeruje do rytmizowanego tekstu
– wciela się w rolę określonej postaci
– rozumie znaczenie słowa „morał”
– podaje przykłady morału w różnych znanych sobie bajkach
– układa historyjkę obrazkową zgodnie z chronologią wydarzeń
– potrafi stać bez ruchu z zamkniętymi oczami
– uwrażliwia się na barwę dźwięku i skraca czas reakcji na sygnał
– uczestniczy w zabawach ruchowych
– bierze udział w zabawach rozwijających mowę i myślenie
– wskazuje błędy w tytułach bajek
– bierze udział w zabawie muzyczno-rytmicznej
– wyjaśnia znaczenie książek dla rozwijania wiedzy o otaczającym świecie i rozwijania wyobraźni
– potrafi wymienić różne cechy książki i dokonać przyporządkowania książek do określonej kategorii
– przelicza książki na półce
– intonuje melodię do podanego tekstu