Treści, aktywności, umiejętności

MOJA MAMA JEST KOCHANA !

W tym tygodniu (17 – 21 maja 2021 r.) każdy z nas:

opowiada o swojej mamie , nazywa obowiązki wykonywane przez mamę , rozumie konieczność pomagania rodzicom w wykonywaniu domowych obowiązków , wymienia ulubione sposoby na spędzenie wolnego czasu z mamą, wie, jakie zachowanie może sprawić mamie przyjemność

nazywa podstawowe emocje i potrafi je rozpoznać , wyraża ruchem różne stany emocjonalne ,rozumie, że dorosły również może przeżywać różne stany emocjonalne , wie, jakie działania poprawiają humor , podejmuje zabawy zmierzające do utrwalenia pozytywnych zachowań, stara się rozumieć emocje i wyrażać je w sposób akceptowany społecznie, wymienia sposoby na sprawienie innym przyjemności , rozumie, że sam nie musi posiadać wiele, aby podarować coś miłego innej osobie

odczuwa przynależność do grupy przedszkolnej , obdarza uwagą inne dzieci , współpracuje z innymi dziećmi w zabawie , bierze udział we wspólnej zabawie

rozwija poczucie rytmu: śpiewa piosenkę i maszeruje w jej takt , powtarza za nauczycielem układ rytmiczny na instrumencie perkusyjnym , uwrażliwia się na zmiany tempa, dynamiki, wysokość dźwięków, doskonali umiejętności zespołowej gry na instrumentach perkusyjnych, wykonuje taniec z wstążką

śpiewa piosenkę , prezentuje układ taneczny do utworu muzycznego, recytuje z pamięci treść wiersza o mamie

aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych, prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne , reaguje w zabawie na umówione sygnały , rzuca i chwyta piłkę , sprawnie kopie piłkę , bierze udział w zabawie naśladowczej

bierze udział w zabawie relaksacyjnej , wykonuje masażyk relaksacyjny

układa kompozycje według podanego wzoru , układa kompozycję plastyczną, rysuje w ograniczonej przestrzeni , koloruje według kodu , uzupełnia wzór o brakujące elementy, wodzi narzędziem kreślarskim po wzorze , rysuje portret swojej mamy

ćwiczy długość i siłę oddechu , naśladuje odgłosy wydawane przez różne domowe urządzenia

uważnie słucha treści opowiadania czytanego przez nauczyciela , rozwiązuje zagadki słowne

wykorzystuje różne zmysły do poznania otaczającego świata

stara się przewidywać następstwa swoich działań

rozumie konieczność porządkowania swojego miejsca pracy i zabawy .