JAK ZOSTAĆ SPORTOWCEM ?

Termin realizacji: 7 – 11 czerwca 2021 r.

Obszar fizyczny

rozwijanie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych, w tym naśladowczych i rytmicznych

kształtowanie nawyków prozdrowotnych poprzez aktywność na świeżym powietrzu

rozwijanie motoryki małej podczas zadań manualnych, plastycznych i graficznych

Obszar emocjonalny

rozwijanie kontaktów społecznych u dzieci podczas zabawy

wdrażanie do dostrzegania emocji swoich i innych osób

wzmacnianie odporności psychicznej poprzez ćwiczenie umiejętności czekania na swoją kolej

Obszar społeczny

wdrażanie do współdziałania z grupą podczas różnych zabaw i zadań

wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad podczas zajęć i zabaw

wzmacnianie samoświadomości

Obszar poznawczy

rozwijanie umiejętności matematycznych

rozwijanie logicznego myślenia

rozwijanie umiejętności skupienia uwagi podczas słuchania utworów literackich

rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych

poszerzanie wiadomości nt. dyscyplin sportowych

utrwalenie wyglądu i nazw figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt

rozwijanie percepcji wzrokowej