TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Tematyka i treści realizowane od 1.09 do 1.10.2021r. :

Idzie jesień … przez ogród i sad

27.09. – 01.10.2021 r.

Dziecko:

– wypowiada się na temat opowiadania

– mówi prostymi zdaniami

– rysuje po śladach rysunków

– ćwiczy sprawność manualną

– potrafi prawidłowo wypełnić kontur warzyw

– rozpoznaje i nazywa owoce egzotyczne

– rozwija poczucie rytmu

– rozpoznaje instrumenty muzyczne po ich brzmieniu

– reaguje ustalonym ruchem na sygnały: słowne i muzyczne

– omawia wyposażenie sklepu, określa zachowanie personelu

– rozpoznaje owoce i warzywa za pomocą dotyku, smaku, wzroku i słuchu

– rozpoznaje i nazywa warzywa i owoce znajdujące się w sklepie

– wie co można zrobić z warzyw i owoców na zimę

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

– chętnie uczestniczy w zabawie ruchowej

– zgodnie uczestniczy w zabawach

– przestrzega zasad panujących podczas zajęć oraz zabaw z rówieśnikami

– liczy w zakresie sześciu

– rozpoznaje i nazywa kwadrat

– segreguje figury według jednej cechy – kształtu

Idzie jesień … przez las, park

20.09.20221r.-24.09.2021r.

Dziecko:

– rozpoznaje i nazywa wybrane rośliny w parku

– wymienia oznaki jesieni

– rozwija poczucie rytmu

– ćwiczy sprawność manualną

– śpiewa piosenkę,

– chętnie uczestniczy w zabawie ruchowej

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

– zgodnie uczestniczy w zabawach

– przestrzega zasad panujących podczas zajęć oraz zabaw z rówieśnikami

– wypowiada się na temat opowiadania

– wymienia grzyby jadalne i trujące

-liczy w zakresie sześciu

– recytuje wiersz, wypowiada się na temat jego treści

-nawiązuje współpracę z rówieśnikami

– wykazuje się pomysłowością oraz twórczym działaniem

– poznaje swoje środowisko przedszkolne

– czerpie radość z bycia przedszkolakiem

– uczestniczy w obchodach swojego święta

Moja droga do przedszkola

  13-17 września 2021 r.

Dziecko:

– zna wybrane zasady ruchu drogowego

– wie, jak należy przechodzić przez ulicę, przy jakim świetle sygnalizacji świetlnej

– zgodnie uczestniczy w zabawach

– przestrzega zasad panujących podczas zajęć oraz zabaw z rówieśnikami

– rozwija poczucie rytmu

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach

– ćwiczy sprawność manualną

– rozwijanie sprawności manualnej

– chętnie uczestniczy w zabawie ruchowej,

– śpiewa piosenkę,

– reaguje ruchem na sygnały – słowne i muzyczne

– chętnie uczestniczy w zabawie ruchowej

– określa liczbę słów w zdaniach

– rozpoznaje i nazywa wybrane znaki drogowe

– rozpoznaje i nazywa koło

– segreguje koła według wielkości

Moja grupa

6-10 września 2021 r.

Dziecko:

– wypowiada się na temat wyglądu swojej sali

– określa położenie zabawek

– zgodnie uczestniczy w zabawach

– przestrzega zasad panujących podczas zajęć oraz zabaw z rówieśnikami

– rozwija poczucie rytmu i wrażliwość na budowę utworu

– śpiewa piosenkę

– wspólnie z innymi dziećmi wykonuje pracę „Grupowe drzewko dłoni”

– ćwiczy sprawność manualną

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne

– chętnie uczestniczy w zabawie ruchowej,

– słucha opowiadania i analizuje jego treść

– wypowiada się na temat opowiadania

– ćwiczy sprawność manualną,

– rysuje na temat „Mój najlepszy kolega”

– wskazuje swoją lewą stronę i prawą stronę

    To jestem ja

   1-3 września 2021 r.

Dziecko:

– poznaje kolegów i koleżanki z grupy, nauczyciela

– prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne

– rozpoznaje i nazywa pomieszczenia znajdujące się w przedszkolu

– chętnie uczestniczy w zabawie ruchowej

– czuje się bezpieczne w przedszkolu

– mówi prostymi zdaniami

– wypowiada się na temat wakacji

– prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne

– wymienia ważniejsze regiony Polski

– rysuje na temat „Na wakacjach”

– chętnie uczestniczy w zabawie ruchowej

-aranżuje swoje najbliższe otoczenie

– wskazuje i nazywa części ciała

– chętnie uczestniczy w zabawie ruchowej

– rozpoznaje nazwę aktualnego miesiąca