TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Idzie jesień … z deszczem

18 – 22 października 2021 r. 

Dziecko:

-mówi wyraźnie

– wypowiada się pełnymi zdaniami

– wymienia elementy pogody, która jest późną jesienią

– rysuje po śladach rysunków

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych

– przestrzega zasad panujących podczas zajęć oraz zabaw z rówieśnikami

– chętnie uczestniczy w zabawie ruchowej

– koncentruje się podczas zabawy

– śpiewa piosenkę

– uczestniczy w zabawie przy piosence

– wymienia kolory tęczy

– ubiera się odpowiednio do pogody

– aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach badawczych

– wie, jak powstają chmury i deszcz

– wymienia cechy prostokąta

– rozpoznaje i nazywa koło, kwadrat, prostokąt

– wie, na czym polega proces obiegu wody w przyrodzie

– poprawnie wykonuje ćwiczenie na KP