Promyki

Strona główna / Aktualności / Promyki TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI
29 maj202129 maja 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

SPORTY LETNIE/DZIEŃ DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU TERMIN REALIZACJI: 31.05.2021-4.06.2021 Obszar fizyczny wdrażanie do dbanie o swoje zdrowie, sprawność fizyczną i bezpie­czeństwo aktywne uczestnictwo w różnych formach ruchu rozwijanie poczucia rytmu Obszar emocjonalny rozwijanie umiejętności panowanie nad swoimi emocjami podczas gier i zabaw z elementami współzawodnictwa rozwijanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi...

21 maj202121 maja 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

MAMA JEST NAJWAŻNIEJSZA TERMIN REALIZACJI:24.05.2021-28.05.2021 Obszar fizyczny doskonalenie sprawności płynnego wykonywania ćwiczeń doskonalenie umiejętności szybkiego reagowania na sygnały umowne wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń i sprzętów w czasie zabaw na powietrzu Obszar emocjonalny wdrażanie do zdolności okazywania uczucia miłości i szacunku w stosunku do bliskich kształtowanie postaw przejawiania życzliwości i troski w stosunku do...

15 maj202115 maja 2021
TREĄCI, AKTYWNOŚCI,UMIEJĘTNOŚCI

TREĄCI, AKTYWNOŚCI,UMIEJĘTNOŚCI

DUŻE I MAŁE RODZINY W AKCJI  TERMIN REALIZACJI: 17.05.2021-21.05.2021 Obszar fizyczny kształcenie umiejętności budowania, montowania i tworzenia konstrukcji według własnych pomysłów i według podanych wzorów doskonalenie umiejętności odwzorowywania i odtwarzania rysun­ków obserwowanych rzeczy, przedmiotów, postaci, figur, znaków, wzorów, układów doskonalenie umiejętności wykonywania ćwiczeń graficznych wdrażanie do starannego odtwarzania kształtów i wzorów w wy­znaczonych liniach Obszar...

08 maj20218 maja 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

WYPRAWA NA WIOSENNĄ ŁĄKĘ TERMIN REALIZACJI: 10.05.2021-14.05.2021  Obszar fizyczny wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka sprzyjającej nabywaniu doświadczeń w fizycznym obszarze jego rozwoju rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne wyrabianie umiejętności prawidłowego chwytu podczas malowania, kolorowania, pisania i wycinania doskonalenie sprawności manualnej Obszar emocjonalny budowanie motywacji do poszukiwania i poznawania nowych informacji rozwijanie zainteresowań...

01 maj20211 maja 2021
TREŚCI,AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI,AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

 ZAWODY NASZYCH RODZICÓW  TERMIN REALIZACJI: 4.05.2021-7.05.2021 Obszar fizyczny kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzro­kowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw rucho­wych utrwalenie umiejętności odwzorowywania wzorów opartych na li­niach składających się na pisanie liter Obszar emocjonalny wdrażanie do umiejętności odczytywania i interpretowania treści wyrażanych w sposób niewerbalny budowanie szacunku do szanowania emocji własnych i innych osób...

23 kw.202123 kwietnia 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

NASZE ULUBIONE KSIĄŻKI    26.04.2021-30.04.2021 Obszar fizyczny wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka sprzyjającej nabywaniu doświadczeń w fizycznym obszarze jego rozwoju rozwijanie sprawności ruchowej poprzez gry i zabawy ruchowe oraz ćwiczenia gimnastyczne Obszar emocjonalny rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć, jakie towarzyszą dziecku w kontakcie z literaturą wdrażanie do wczuwania się w emocje i uczucia bohaterów literac­kich itp....

17 kw.202117 kwietnia 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

  MALI ODKRYWCY/ JESTEŚMY PRZYJACIÓŁMI ZIEMI  TERMIN REALIZACJI: 19.04.2021-23.04.2021 Obszar fizyczny wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka sprzyjającej naby­waniu doświadczeń w fizycznym obszarze jego rozwoju rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne doskonalenie umiejętności prawidłowego chwytu podczas malowania, kolorowania, pisania i wycinania Obszar emocjonalny budowanie motywacji do odkrywania rzeczy jeszcze nieodkrytych wdrażanie do odkrywania swoich...

21 mar202121 marca 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

WIOSNA W PARKU I W OGRODZIE  TERMIN REALIZACJI: 22.03.2021-26.03.2021                                    Obszar fizyczny wdrażanie do podejmowania zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem materiałów użytkowych, w tym materiału naturalnego wyrabianie sprawności i dokładności w wykonywaniu różnorodnych poleceń, w tym ćwiczeń gimnastycznych, gier i...

13 mar202114 marca 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

WYPRAWA W KOSMOS/AKCJA EDUKACYJNO-INFORMACYJNA „WIRUSOOCHRONA”  TERMIN REALIZACJI: 15.03.2021-19.03.2021 Obszar fizyczny wdrażanie do aktywnego spędzania czasu na grach i zabawach sportowych podejmowanie rywalizacji w sporcie, w tym rywalizacji z samym sobą/z samą sobą doskonalenie sprawności manualnej Obszar emocjonalny budowanie motywacji do poszukiwania i poznawania nowych informacji kształtowanie postawy badawczej Obszar społeczny rozwijanie umiejętności współdziałania jako podstawy...

05 mar20215 marca 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI

„DOOKOŁA ŚWIATA” TERMIN REALIZACJI: 8.03.2021-12.03.2021 Obszar fizyczny kształtowanie nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała i rozwijanie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne rozwijanie zwinności i skoordynowanego działania jako przygotowania do czynności złożonych: czytania i pisania Obszar społeczny wdrażanie do zachowania porządku i ładu na własnym stanowisku pracy wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole (podporządkowanie się określonym zasadom, podziałowi...

27 lut202128 lutego 2021
TREŚCI, AKTYWNOŚCI,UMIEJĘTNOŚCI

TREŚCI, AKTYWNOŚCI,UMIEJĘTNOŚCI

  ZIEMIA-BŁĘKITNA PLANETA/REALIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO „SKĄD SIĘ BIORĄ PRODUKTY EKOLOGICZNE?”   TERMIN REALIZACJI: 1.03.2021-5.03.2021 Obszar fizyczny kształtowanie nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała i rozwijanie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne wdrażanie do reagowania odpowiednim ruchem na polecenie nauczyciela Obszar społeczny wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole (podporządkowanie się określonym zasadom, podziałowi ról i przydzielonym czynnościom do...