TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

ZIMOWA OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKÓW

TERMIN REALIZACJI: 11.01.2021-15.01.2021

 GRUPA: PROMYKI

Obszar fizyczny

 • uświadamianie dzieciom wpływu aktywności fizycznej, hartowania i zdrowego odżywiania na stan zdrowia, prawidłowy rozwój i samopoczucie
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe
 • wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwanie się nożyczkami – wycinania po liniach różnego kształtu

Obszar emocjonalny

 • kształtowanie umiejętności cieszenia się z wygranej
 • kształtowanie odporności emocjonalnej, a w szczególności radzenia sobie z przegraną oraz okazywania radości z wygranej innych
 • kształtowanie umiejętności czekania na swoją kolej

Obszar społeczny

 • rozwijanie postawy współdziałania jako podstawy budowania współpracy
 • kształtowanie umiejętności pracy i zabawy w grupie

Obszar poznawczy

 • poznanie drukowanej i pisanej litery „C”, „c”
 • rozwijanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, poznanych liter
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • rozwijanie umiejętności czytania globalnego
 • budowanie czynnego i biernego słownika dziecka (nazwy zimowych dyscyplin sportowych, nazwy odzieży sportowej)
 • poznanie zapisu cyfrowego liczby 0
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 9 (w przód i wspak)
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 9
 • doskonalenie przeliczania i porównywania liczebności zbiorów (o tyle więcej, o tyle mniej, tyle samo)
 • dodawanie i odejmowanie na konkretach
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według podanej cechy
 • utrwalenie znajomości piramidy zdrowego żywienia
 • rozróżnianie zdrowej i niezdrowej żywności
 • wyrabianie nawyków prozdrowotnych

 

      Zabawy ruchowe

 • „Figurka”– zabawa orientacyjno-porządkowa
 • „Łyżwiarze” – zabawa ruchowa, ćwiczenie tułowia, skręty
 • „Tunel bobslejowy” – zabawa ruchowa z czworakowaniem
 • „Tajemnicze obrazy” – gra dramowa