TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

                 W KARNAWALE WIELKIE BALE!

                  TERMIN REALIZACJI: 1.02.2021-5.02.2021

                          

                                   Formy aktywności dzieci:

Obszar fizyczny

 • Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez aktywny udział w zabawach rytmicznych, muzycznych i naśladowczych
 • Wdrażanie do sprawnego bezpiecznego posługiwania się nożyczkami i przyborami
 • Wyrabianie umiejętności reagowania na umowne sygnały
 • Doskonalenie sprawności manualnej przy wykonywaniu różnorodnych prac plastyczno-technicznych

Obszar emocjonalny

 • Wdrażanie do wyrażania emocji i uczuć w społecznie akceptowany sposób
 • Kształtowanie umiejętności nazywania i rozumienia emocji i uczuć własnych i innych
 • Rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem
 • Kształtowanie umiejętności czekania na swoją kolej
 • Wzmacnianie więzi emocjonalnej w grupie
 • Wywołanie radosnego nastroju, spowodowanego zbliżającym się balem karnawałowym

Obszar społeczny

 • Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań, osiągnięć-przezwyciężanie nieśmiałości
 • Kształtowanie umiejętności komunikowania się z dziećmi i dorosłymi, wyrażania swoich oczekiwań społecznych wobec innych osób
 • Rozwijanie umiejętności pracy w parze i w grupie
 • Wyzwalanie inicjatywy w działaniu i współtworzeniu balu
 • Wdrażanie do zachowania porządku i ładu na własnym stanowisku pracy

Obszar poznawczy

 • Wzbogacenie wiedzy na temat tradycji balu karnawałowego
 • Rozwijanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na pytania
 • Rozwijanie słuchu i pamięci muzycznej
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10
 • Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach
 • Doskonalenie syntezy i analizy słuchowo-wzrokowej, niezbędnej do nauki czytania
 • Wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • Kształtowanie kompetencji muzycznych podczas zabaw z piosenką
 • Rozwijanie umiejętności twórczych podczas tworzenia masek karnawałowych
 • Rozwijanie umiejętności improwizowania
 • Zachęcanie do tworzenia ciekawych i niebanalnych strojów karnawałowych