BOŻE NARODZENIE

TERMIN REALIZACJI: 21.12.2020-24.12.2020

PROMYKI

Obszar fizyczny

 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez udział w zabawach ruchowych, muzycznych, naśladowczych

 • kształtowanie umiejętności utrzymywania prawidłowej postawy ciała podczas podejmowania prób pisania i kreślenia znaków literopodobnych

Obszar emocjonalny

 • rozwijanie postawy współdziałania jako podstawy budowania współpracy, nawiązywanie dobrych i szczęśliwych relacji z innymi ludźmi

 • wywołanie radosnego nastroju, spowodowanego zbliżającymi się świętami i obecnością bliskich osób

 • wzmacnianie więzi emocjonalnej w grupie przedszkolnej

 • kształtowanie umiejętności obdarowywania innych przemyślanymi prezentami, adekwatnymi do możliwości dziecka

 • rozwijanie współczucia i empatii – uwrażliwienie na potrzeby ludzi i zwierząt

 • poznanie wartości moralnych: dobroci, miłości, skromności, pomagania innym oraz uczuć: wstydu, zażenowania

 • kształtowanie umiejętności zadośćuczynienia za wyrządzone krzywdy i urazy

Obszar społeczny

 • kształtowanie postaw prospołecznych (pomaganie słabszym i potrzebującym – ludziom i zwierzętom)

 • rozwijanie umiejętności pracy w parze i w grupie

Obszar poznawczy

 • doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała oraz na kartce

 • poznanie znaków mniejszości i większości

 • utrwalenie poznanych liter

 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter

 • wdrażanie do czytania globalnego

 • kształtowanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, poznanych liter

 • doskonalenie syntezy i analizy słuchowo-wzrokowej, niezbędnej do nauki czytania

 • doskonalenie przeliczania i porównywania liczebności zbiorów (o tyle więcej, o tyle mniej, tyle samo)

 • dodawanie i odejmowanie na konkretach (bez wprowadzenia pojęć dodawania i odejmowania)

 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych (ptasia stołówka, stołówka zwierząt leśnych, sposoby dokarmiania zwierząt, nazwy ptaków, które dokarmiamy zimą)

 • doskonalenie umiejętności śpiewania poznanych piosenek oraz recytowania poznanych wierszy

Ćwiczenia poranne – zestaw „Kolorowe bombki”

Zabawy ruchowe

 • Taniec-przytulaniec” – zabawa dramowa

 • Świąteczne obrusy” – zabawa naśladowcza

 • Świąteczne wstążki” – zabawa orientacyjno-porządkowa oraz

 • przygotowująca do pisania

 • Ludzie do ludzi” – zabawa integracyjna

 • Aniołek” – zabawa orientacyjno-porządkowa

 • Kolorowe bombki” – zabawa bieżna

 • Zabawki pod choinką” – zabawa naśladowcza, ćwiczenia dużych

 • grup mięśniowych

 • Wyprawa do lasu” – opowieść ruchowa

Ćwiczenia gimnastyczne

 • Zestaw XXVIII

 • Zestaw XXIX