TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

 MALI ARTYŚCI TO MY

 TERMIN REALIZACJI: 22.02.2021-26.02.2021

FORMY AKTYWNOŚCI DZIECI:

Obszar fizyczny

 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka sprzyjającej nabywaniu doświadczeń w fizycznym obszarze jego rozwoju
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne
 • wyrabianie umiejętności prawidłowego chwytu podczas malowania, kolorowania, pisania i wycinania

 

Obszar społeczny

 • aktywne uczestniczenie w odkrywaniu kultury
 • budowanie świadomości, że obcowanie ze sztuką jest wartościowe i może sprawiać przyjemność, wywoływać radość oraz inne emocje
 • wyrabianie gotowości do współdziałania z innymi, podejmowania nowych wyzwań oraz brania odpowiedzialności za podjęte działania
 • rozwijanie zdolności do zgodnej współpracy w parach, zespołach i całą grupą

 

Obszar emocjonalny

 • wdrażanie do rozpoznawania i nazywania uczuć, jakie towarzyszą dziecku w kontakcie ze sztuką
 • wdrażanie do wyrażania emocji w społecznie akceptowany sposób podczas tworzenia spektakli i oglądania występów
 • budowanie motywacji do podejmowania działań inspirowanych plastyką, baletem, dźwiękiem
 • wyzwalanie zadowolenia ze swoich osiągnięć, efektów swojej pracy
 • wdrażanie do pracy nad sobą, świadomego rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności

 

Obszar poznawczy

 • wyrażanie ekspresji twórczej podczas organizowania Festiwalu Artystów
 • rozwijanie umiejętności kreślenia nowo poznanych cyfr i liter
 • rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 10 w przód i wspak od dowolnej liczby
 • nabywanie umiejętności zapisywania liczb za pomocą cyfr, kropek lub innych symboli
 • kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania litery „z”, „Z”
 • rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów złożonych z poznanych liter
 • wdrażanie do eksperymentowania farbą podczas mieszania kolorów i ich nazywania