TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

WYPRAWA W KOSMOS/AKCJA EDUKACYJNO-INFORMACYJNA „WIRUSOOCHRONA”

 TERMIN REALIZACJI: 15.03.2021-19.03.2021

Obszar fizyczny

 • wdrażanie do aktywnego spędzania czasu na grach i zabawach sportowych
 • podejmowanie rywalizacji w sporcie, w tym rywalizacji z samym sobą/z samą sobą
 • doskonalenie sprawności manualnej

Obszar emocjonalny

 • budowanie motywacji do poszukiwania i poznawania nowych informacji
 • kształtowanie postawy badawczej

Obszar społeczny

 • rozwijanie umiejętności współdziałania jako podstawy budowania współpracy
 • wdrażanie do respektowania norm społecznych przyjętych w kontrakcie grupowym
 • wdrażanie do uważnego słuchania i czekania na swoją kolej

Obszar poznawczy

 • kształtowanie umiejętności: opowiadania o wytworach własnej pracy, formułowania pytań i odpowiedzi na nie
 • wdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami
 • kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania litery „f”, „F”
 • rozwijanie umiejętności czytania liter, sylab, wyrazów i prostych tekstów złożonych z poznanych liter
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się nożyczkami (cięcie po liniach prostych i łukach)
 • doskonalenie umiejętności pisania po śladzie, odtwarzania z pamięci wzorów poznanych liter
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10
 • rozwijanie nawyku wycia rąk
 • kształtowanie świadomości na temat podstawowych zasad zdrowego stylu życia