TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

  MALI ODKRYWCY/ JESTEŚMY PRZYJACIÓŁMI ZIEMI

 TERMIN REALIZACJI: 19.04.2021-23.04.2021

Obszar fizyczny

 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka sprzyjającej naby­waniu doświadczeń w fizycznym obszarze jego rozwoju
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne
 • doskonalenie umiejętności prawidłowego chwytu podczas malowania, kolorowania, pisania i wycinania

Obszar emocjonalny

 • budowanie motywacji do odkrywania rzeczy jeszcze nieodkrytych
 • wdrażanie do odkrywania swoich talentów
 • wyrażanie swoich emocji podczas tworzenia i oglądania występów, prezentacji dzieci
 • budowanie odporności emocjonalnej związanej z wystąpieniami publicznymi
 • rozwijanie umiejętności prezentowania swoich emocji i uczuć
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami

Obszar społeczny

 • wyrabianie cech charakterologicznych – odwagi, cierpliwości, wytrwałości
 • kształtowanie samokontroli dziecka w zakresie czasu spędzonego na różnych aktywnościach
 • wdrażanie do podejmowania nowych wyzwań, inicjatyw
 • wyrabianie gotowości do współdziałania z innymi, radzenia sobie z odpowiedzialnością za podjęte działania

Obszar poznawczy

 • rozwijanie aktywności poznawczej- poznaje sławnych odkrywców i ich wynalazki
 • rozwijanie myślenia logicznego oraz myślenia przyczynowo- skutko­wego podczas zabaw badawczych
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów
 • rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów złożonych z poznanych liter
 • rozwijanie umiejętności czytania globalnego
 • rozwijanie świadomości znaczenia ochrony przyrody
 • rozwijanie świadomości związanych z tradycją obchodów Dnia Ziemi
 • wdrażanie do bezpośredniej działalności na rzecz środowiska