TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

NASZE ULUBIONE KSIĄŻKI

   26.04.2021-30.04.2021

Obszar fizyczny

 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka sprzyjającej nabywaniu doświadczeń w fizycznym obszarze jego rozwoju
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez gry i zabawy ruchowe oraz ćwiczenia gimnastyczne

Obszar emocjonalny

 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć, jakie towarzyszą dziecku w kontakcie z literaturą
 • wdrażanie do wczuwania się w emocje i uczucia bohaterów literac­kich itp.
 • wdrażanie do wyrażania swoich emocji podczas oglądania i czyta­nia książek
 • rozwijanie motywacji do czytania, oglądania i słuchania książek

Obszar społeczny

 • budowanie świadomości, że obcowanie ze sztuką – literaturą jest wartościowe i może sprawiać przyjemność, wywoływać radość oraz inne emocje
 • wyrabianie gotowości do współdziałania z innymi, radzenia sobie z odpowiedzialnością za podjęte działania

Obszar poznawczy

 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych, poznawanie języka literackiego
 • stwarzanie okazji do doskonalenia mowy, rozwijania pamięci, kształtowania postaw
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów
 • rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów złożonych z poznanych liter
 • rozwijanie umiejętności czytania globalnego