TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

SPORTY LETNIE/DZIEŃ DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

TERMIN REALIZACJI: 31.05.2021-4.06.2021

Obszar fizyczny

 • wdrażanie do dbanie o swoje zdrowie, sprawność fizyczną i bezpie­czeństwo
 • aktywne uczestnictwo w różnych formach ruchu
 • rozwijanie poczucia rytmu

Obszar emocjonalny

 • rozwijanie umiejętności panowanie nad swoimi emocjami podczas gier i zabaw z elementami współzawodnictwa
 • rozwijanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi i dorosłymi
 • kształtowanie charakteru i pożądanych postaw w działaniu zarów­no indywidualnym jak i zespołowym
 • Kształtowanie poczucia radości i zadowolenia podczas uroczystości przedszkolnej z okazji Dnia Dziecka

Obszar społeczny

 • wdrażanie do komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi, z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych, wyrażanie swoich oczekiwań społecznych wobec innego dziecka, grupy
 • wdrażanie do współdziałania w zabawie zgodnie z zasadami fair play
 • używanie zwrotów grzecznościowych w różnych sytuacjach

Obszar poznawczy

 • kształcenie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej
 • przypomnienie i utrwalenie poznanych liter
 • rozwijanie umiejętności tworzenia wyrazów z sylab
 • kształcenie umiejętności czytania prostych wyrazów i zdań
 • kształtowanie umiejętności kodowania
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi