TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

WYJĄTKOWE SMAKI LATA

TERMIN REALIZACJI: 7.06.2021-11.06.2021

 Obszar fizyczny

 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez aktywny udział w zaba­wach rytmicznych, muzycznych i naśladowczych
 • rozwijanie umiejętności interpretacji muzyki ruchem
 • wdrażanie do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu

Obszar emocjonalny

 • doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji
 • kształtowanie umiejętności odreagowania napięć
 • wdrażanie do budowania postawy proekologicznej, pełnej szacunku do świata zwierząt i roślin
 • rozwijanie umiejętności występowania przed publicznością

Obszar społeczny

 • kształtowanie właściwej postawy wobec innych
 • wdrażanie do samodzielności i wykonywania prac porządkowych

Obszar poznawczy

 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • doskonalenie sprawności manualnej
 • budowanie zainteresowania tekstem literackim
 • wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa dziecka
 • doskonalenie umiejętności czytania globalnego – nazwy potraw
 • wdrażanie do zachować prozdrowotnych i higienicznych
 • kształtowanie kompetencji matematycznych w zakresie porówny­wania zbiorów
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach
 • wzbogacanie słownictwa i wiedzy o świecie
 • rozwijanie zainteresowań kulinarnych
 • rozwijanie wyobraźni twórczej