Treści, aktywności, umiejętności.

ZIMOWA OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKÓW

TERMIN REALIZACJI: 4.01.2021-8.01.2021

GRUPA: PROMYKI

Obszar fizyczny

 • uświadamianie dzieciom wpływu aktywności fizycznej, hartowania i zdrowego odżywiania na stan zdrowia, prawidłowy rozwój i samopoczucie

 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe

 • wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwanie się nożyczkami – wycinania po liniach różnego kształtu

Obszar emocjonalny

 • kształtowanie umiejętności cieszenia się z wygranej

 • kształtowanie odporności emocjonalnej, a w szczególności radzenia sobie z przegraną oraz okazywania radości z wygranej innych

 • kształtowanie umiejętności czekania na swoją kolej

Obszar społeczny

 • rozwijanie postawy współdziałania jako podstawy budowania współpracy

 • kształtowanie umiejętności pracy i zabawy w grupie

Obszar poznawczy

 • poznanie drukowanej i pisanej litery „C”, „c”

 • rozwijanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, poznanych liter

 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter

 • rozwijanie umiejętności czytania globalnego

 • budowanie czynnego i biernego słownika dziecka (nazwy zimowych dyscyplin sportowych, nazwy odzieży sportowej)

 • poznanie zapisu cyfrowego liczby 0

 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 9 (w przód i wspak)

 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 9

 • doskonalenie przeliczania i porównywania liczebności zbiorów (o tyle więcej, o tyle mniej, tyle samo)

 • dodawanie i odejmowanie na konkretach

 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według podanej cechy

 • utrwalenie znajomości piramidy zdrowego żywienia

 • rozróżnianie zdrowej i niezdrowej żywności

 • wyrabianie nawyków prozdrowotnych

Zabawy ruchowe

 • Figurka”– zabawa orientacyjno-porządkowa

 • Łyżwiarze” – zabawa ruchowa, ćwiczenie tułowia, skręty

 • Tunel bobslejowy” – zabawa ruchowa z czworakowaniem

 • Tajemnicze obrazy” – gra dramowa