TREŚCI, AKTYWNOŚĆI,UMIEJĘTNOŚCI

ZWIERZĘTA NA WSI I W DOMU

TERMIN REALIZACJI: 14.06.2021-18.06.2021

Obszar fizyczny

 • wdrażanie do dbania o sprawność fizyczną i prawidłową postawę ciała przez poprawne wykonywanie ćwiczeń
 • aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych
 • ćwiczenie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia graficzne i konstrukcyjne

Obszar emocjonalny

 • budowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt
 • doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji

Obszar społeczny

 • doskonalenie umiejętności współdziałania w pracach zespołowych
 • poznanie pracy rolnika

Obszar poznawczy

 • wdrażanie do uważnego słuchania i koncentracji uwagi
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na różne tematy
 • wzbogacanie zasobu słownictwa i wiedzy o świecie
 • rozwijanie umiejętności tworzenia wyrazów z sylab
 • kształcenie umiejętności czytania prostych wyrazów i zdań
 • rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego
 • ćwiczenie umiejętności matematycznych w zakresie liczenia i porównywania zbiorów
 • doskonalenie umiejętności dodawania
 • doskonalenie pamięci słuchowej
 • rozwijanie wyobraźni, twórczej postawy oraz ekspresji plastycznej