TREŚCI, AKTYWNOŚCI,UMIEJĘTNOŚCI

 

ZIEMIA-BŁĘKITNA PLANETA/REALIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO „SKĄD SIĘ BIORĄ PRODUKTY EKOLOGICZNE?”

  TERMIN REALIZACJI: 1.03.2021-5.03.2021

Obszar fizyczny

 • kształtowanie nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała i rozwijanie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne
 • wdrażanie do reagowania odpowiednim ruchem na polecenie nauczyciela

Obszar społeczny

 • wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole (podporządkowanie się określonym zasadom, podziałowi ról i przydzielonym czynnościom do wykonania)
 • kształtowanie postawy poszanowania opinii innych osób niezależnie od ich zgodności z własnymi sądami, nieocenianie innych po pozorach
 • budowanie systemu wartości dziecka – tolerancja, empatia, szacunek, uznanie

Obszar emocjonalny

 • rozbudzenie ciekawości i zainteresowania otaczającym światem
 • rozwijanie ciekawości poznawczej oraz chęci odkrywania tajemnic przyrody poprzez eksperymentowanie

Obszar poznawczy

 • posługiwanie się zmysłami w czasie eksploracji świata
 • rozpoznawanie liter w czasie zabaw i spontanicznych odkryć
 • odczytywanie krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter w formie napisów drukowanych
 • poznanie litery „g”, „G”
 • zdobywanie doświadczeń sprzyjających porównywaniu czasu wykonanych czynności, obserwacja ruchu wskazówek zegara
 • wdrażanie do zdrowego stylu życia
 • poznanie piramidy zdrowego żywienia
 • kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych