Prośba o pomoc

W imieniu Dyrektora Wydziału Edukacji oraz Dyrektora Centrum Integracji Międzypokoleniowej w Chorzowie informujemy, że w naszym mieście organizowana jest zbiórka artykułów dla mieszkańców Ukrainy, którzy przebywają na terenach dotkniętych przerwami w dostawie prądu, wody itp.

Zbieramy:

  • ciepłe koce
  • chusteczki higieniczne
  • chusteczki nawilżane
  • świecie

 

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o zorganizowanie w Państwa placówce zbiórki ww. artykułów do dnia 2 grudnia 2022 r

Z poważaniem
Radosław Murzyn
Sekretariat / Specjalista
Wydział Edukacji

Dyrektor przedszkola przychyla się do prośby władz miasta.

POMAGAJMY!