Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Przedstawiamy przebieg procesu rekrutacji do naszej placówki na rok szkolny 2021/2022: