Przesiewowe badania wzroku dzieci z rocznika 2018.

We wtorek 7 listopada przyjedzie do naszej placówki autobus specjalistyczny, aby przeprowadzić badania okulistyczne w ramach „Programu wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat zamieszkałych na terenie miasta Chorzów”. 

Projekt ten prowadzony jest bezpłatnie dla małych pacjentów jako jeden z profilaktycznych programów polityki zdrowotnej realizowanych przez Wydział Zdrowia Urzędu Miasta.