Nasze przedszkolaki realizują ogólnopolski program edukacyjny „Skąd się biorą produkty ekologiczne” opracowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem programu jest zwiększenie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. Dzieci uczestniczą w zajęciach edukacyjnych, podczas których uczą się skąd się biorą produkty ekologiczne, dlaczego warto je wybierać, jakie są zalecenia zdrowego stylu życia oraz jak przestrzegać zasad higieny.

W ramach programu autorzy przygotowali również materiały dla rodziców:

– webinar http://bit.ly/GIS_Webinar_dla_rodziców

– materiały dostępne są również na stronie internetowej GIS w zakładce programu:
https://www.gov.pl/web/gis/skad-sie-biora-produkty-ekologiczne–nowy-ogolnopolski-program-edukacyjny-dla-przedszkoli

ZACHĘCAMY do zapoznania się z nagraniem!