TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Domy, domki, domeczki

02-05.11.2021r.

Dziecko w toku zajęć i zabaw:
– poznaje elementy tworzące blok
– odpowiada na pytania dotyczące opowiadania
– przelicza piętra bloku
– nazywa domy zwierząt
– rozwija mowę
– rysuje na arkuszu blok składający się z 4 pięter
– układa dom z figur geometrycznych
– poprawnie odwzorowuje wzór
– rozwija intuicję geometryczną
– rozwija spostrzeganie wzrokowe
– nazywa powstałe kompozycje
– rozpoznaje i nazywa pomieszczenia znajdujące się w domu
– rozpoznaje za pomocą wzroku i słuchu urządzenia elektryczne
stosowane w gospodarstwie domowym
– rozwija mowę i myślenie
– dokonuje analizy i syntezy słuchowej
– potrafi dokończyć zdanie
– rozwija słownictwo czynne
– wypowiada się na temat rodziny własnej i innych osób, zwierząt hodowlanych w domach.