TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Moje prawa i obowiązki

08-12.11.2021r.

Dziecko w toku zajęć i zabaw:

– kreśli po śladzie linii prostych i łamanych

– rozwija świadomość manualną

– poznaje pojęcia: prawo, obowiązek

– kształtuje świadomość posiadania praw i obowiązków

– podaje przykłady swoich praw i obowiązków

– słucha z uwagą czytanego tekstu

– odpowiada na pytania dotyczące opowiadania

– obrysowuje kilka kształtów

– doskonali umiejętność prawidłowego trzymania nożyczek

– segreguje przedmioty według danej cechy

– stosuje określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni

– rozwija umiejętność klasyfikowania

– utrwala znajomości praw dziecka

– rozwija wypowiedzi słowne oraz umiejętność sylabizowania

– wymienia wybrane prawa dziecka

– wypowiada się na podany temat

– próbuje dokończyć wypowiedź innego dziecka

– rozpoznaje melodię Mazurka Dąbrowskiego

– wzbogaca słownik o nowe pojęcia

– próbuje wymienić 3 symbole narodowe

– rozpoznaje flagę i godło Polski

– zachowuje właściwą postawę podczas słuchania/śpiewania hymnu

– uczy się wiersza Cz. Janczarskiego „Barwy ojczyste”.