TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Świat przed milionami lat

29.11-3.12.2021r.

– wzbogaca wiedzę o dinozaurach

– rozpoznaje dinozaury na obrazkach

– słucha z uwagą czytanego tekstu

– odpowiada na pytania dotyczące opowiadania

– posługuje się przymiotnikami określającymi ich wygląd, np.: duży, większy, największy, długi, skrzydlaty

– naśladuje określone ruchy

– układa obrazek pocięty na części

– doskonali orientację przestrzenną

– wyszukuje konkretnego dinozaura na podstawie opisu słownego nauczyciela

– bierze udział w ćwiczeniach słuchowych

– rozpoznaje i nazywa wybrane dinozaury

– liczy w zakresie 3 w aspekcie głównym

– liczy w zakresie 3 w aspekcie porządkowym

– stosuje pojęcia: duży, większy, największy

– poznaje życie dinozaurów

– porównuje dwa obrazki i zaznacza różnice

– mówi rymowankę w rytmie wystukiwanym przez nauczyciela

– wie, dlaczego zginęły dinozaury

– lepi z gliny

– rozwija wyobraźnię plastyczną

– współpracuje z rówieśnikami

– poznaje zawód paleontologa

– bierze udział w zabawie andrzejkowej.