TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Nadchodzi zima biała

06-10.12.2021r.

Dziecko w toku zajęć i zabaw:

– uczestniczy w spotkaniu ze św. Mikołajem

– segreguje zabawki według rodzaju

– nazywa zabawki i rytmicznie dzieli słowa (na sylaby)

– wykonuje upominek dla św. Mikołaja

– zapoznaje się z tradycją mikołajek

– śpiewa piosenkę „Zima”

– rozpoznaje zimę na obrazkach

– słucha z uwagą czytanego tekstu

– odpowiada na pytania dotyczące opowiadania

– wzbogaca wiedzę o zjawiskach przyrodniczych

– uczestniczy w doświadczeniu

– prawidłowo wymawia głoskę s

– poznaje nowe instrumenty perkusyjne

– gra akompaniament na grzechotce lub kołatce

– odszukuje wybrane elementy na obrazku

– rysuje drzewko iglaste według określonego rytmu

– porównuje ubrania różnego typu (zarówno w książkach, jak i w rzeczywistości),

– ozdabia rysunki: czapki i szalika,

– segreguje ubrania ze względu na ich przydatność zimą

– wypowiada się na temat reprodukcji malarskich

– poznaje charakterystyczne elementy charakterystyczne dla zimy