TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Pamiętajcie, ptaki zimą dokarmiajcie

13-17.12.2021r.

Dziecko w toku zajęć i zabaw:

– poznaje ptaki i wie, jak je dokarmiać

– poznaje sposoby pomagania ptakom w czasie zimy

– odpowiada na pytania dotyczące opowiadania

– uczestniczy w zabawach ruchowych

– samodzielnie wykonuje przysmak dla ptaków

– dokarmia ptaki z pomocą osoby dorosłej

– mówi wiersz i inscenizuje treść ruchem

– zna nazwy niektórych ptaków zimujących w Polsce

– rozpoznaje i próbuje nazywać figury geometryczne

– liczy w dostępnym dla siebie zakresie

– doskonali spostrzeganie wzrokowe

– rozumie potrzebę dokarmiania zwierząt zimą

– układa ciągi z materiału przyrodniczego zgodnie z dostrzeżonym rytmem

– wie, jakimi pokarmami można dokarmiać ptaki

– omawia wygląd wybranych ptaków

– wskazuje różnice i podobieństwa w wyglądzie wybranych ptaków

– wykonuje karmnik z dostępnych materiałów

– wypowiada się na temat dożywiania zwierząt zimą

– rozwiązuje zagadki literackie

– składa obrazek z części.