Treści, aktywności, umiejętności.

Nowy Rok wita nas, my dostrzegamy, że mija czas

4.01.- 8.01.2021r.

Realizując tę tematykę działamy mając na celu:

– Zwrócenie uwagi na elementy naszego otoczenia, które wskazują na upływający czas (np. zmiany położenia wskazówek na zegarze – upływające godziny, zaznaczanie w kalendarzu mijających dni, zmiany położenia obserwowanego słońca na niebie i wynikające z tego zmieniające się pory dnia i doby, zmiany w przyrodzie wynikające z tego pory roku , zmiany w wyglądzie człowieka na przestrzeni czasu)

Rozumienie pojęć i próby posługiwania się podczas zabaw dydaktycznych wybranymi określeniami związanymi z następstwem czasu (dzień, noc, rano, w południe, popołudniu, wieczorem i kojarzenie ich z rutynowymi czynnościami, osłuchanie z nazwami pór roku i dni tygodnia)

– Rozwijanie sprawności i koordynacji ruchowej w toku zabaw ruchowych i interpretacji opowieści ruchowej

– Zainicjowanie samodzielnej aktywności poznawczej przez umożliwienie oglądania przedmiotów służących do odmierzania czasu (np. odmiany zegarów, minutnik, klepsydra, kolekcja kalendarzy)

– Uświadamianie wyrażanych mimiką emocji (zabawa z lusterkami) oraz wspieranie w pokonywaniu lęku przed ciemnością (Nocna przygoda…)

– Wzbogacenie doświadczeń muzycznych i percepcji słuchowej przez śpiew piosenki Ta Dorotka, wyklaskiwanie jej rytmu, ćwiczenia słuchowe Co robiła Dorotka, umożliwienie ekspresji tanecznej w trakcie zabaw przy piosence disco Tańcz, tańcz…

– Ćwiczenia koordynacji ręka – oko, właściwego trzymania kredki, kreślenia linii połączeń, dopasowania naklejek

– Umożliwienie działań plastycznych w nawiązaniu do realizowanej tematyki

– Wdrażanie do wyrazistego mówienia (zabawa ortofoniczna Tika-tak) oraz formułowania prostych zdań dot. czynności wykonywanych przez dzieci

– Rozwijanie pamięci i uwagi podczas zabaw dydaktycznych typu Co się zmieniło, Czego brakuje, słuchania utworów literackich, udzielania odpowiedzi na pytania, czekania na swoją kolej, rozwiązywania zagadek pantomimicznych