TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Dni, miesiące, lata

03-07.01.2022r.

Dziecko w toku zajęć i zabaw:

– wie, w jaki sposób składać życzenia urodzinowe

– słucha z uwagą czytanego tekstu

– rysuje po śladzie

– odczytują wraz z nauczycielem imiona dzieci zapisane przy tortach

– odpowiada na pytania dotyczące opowiadania

– rozumie następstwo dni i nocy

– układa rytmy

– rozpoznaje emocje: radość, smutek

– nazywa kolory

– bierze udział w ćwiczeniach ortofonicznych

– wyszukuje przedmioty, które odmierzają czas

– dostrzega rytmiczność w przyrodzie

– ogląda obrazki przedstawiające osoby w różnym wieku

– śpiewa piosenki

– rozmawia o tekstach poznanych piosenek

– dostrzega różnic między wyglądem dziecka i osoby dorosłej

– rozwija pamięć muzyczną

– dokonuje analizy i syntezy wzrokowej

– utrwala wiedzę na temat swojego wieku

– poznaje zastosowanie kalendarza i zegara.