TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Bajkowe rozmowy – zabawa w teatr

24-28.01.2022r

Dziecko w toku zajęć i zabaw:

– naśladuje ruchem poruszanie się zwierząt

– własnymi słowami opowiada o inscenizacji

– stosuje słowa związane z teatrem

– rozwija kreatywność w zabawach dramowych, odgrywa scenki

– poznaje nowe słowa

– poznaje etapy powstawania spektaklu teatralnego

– stosuje słowa dotyczące teatru

– pomaga przy wykonaniu dekoracji teatralnej

– rozwija umiejętność działania w grupie (szukanie kompromisu, branie odpowiedzialności za efekt końcowy wspólnych działań)

– poznaje zawód kostiumografa

– rozmawia na temat obrazka przedstawiającego osoby pracujące w teatrze

– uczestniczy w zabawach parateatralnych

– poszerza wiedzę na temat osób pracujących w teatrze

– rozwija aktywność twórczą i zdolności aktorskie

– zapamiętuje i odtwarza proste rytmy

– reaguje ruchem na muzykę

– rozwija słuch muzyczny

– poznaje rolę, jaką odgrywa muzyka w przedstawieniu teatralnym

– rysuje po śladzie linie pionowe i poziome

– rozwija kreatywność poprzez podejmowanie działań: ruchowych, językowych, plastycznych, muzycznych, parateatralnych

– nabywa umiejętności aktorskie (poprawna wymowa, modulowanie głosem, panowanie nad intonacją)