TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Muzyka wokół nas

31.01-04.02.2022r.

Dziecko w toku zajęć i zabaw:

– rozwija mowę, poczucie rytmu, wyobraźnię

– słucha z uwagą czytanego tekstu

– odpowiada na pytania dotyczące opowiadania

– aktywnie słucha muzyki

– rozwija percepcję słuchową i koncentrację uwagi

– składa obrazek z części

– doskonali umiejętność cięcia papieru

– poznaje nowe słowa związane z muzyką oraz nazwy instrumentów

– rozpoznaje dźwięki i określa ich źródła

– gra na grzechotce, marakasie, bębenku, kołatce, tamburynie, klawesach

– wskazuje na obrazku źródło dźwięku znane z natury

– naśladuje dźwięki natury na instrumencie

– wykonuje instrument muzyczny

– twórczo bawi się z papierem, wydobywa z niego różne dźwięki

– improwizuje muzycznie do tekstu opowiadania

– uczy się piosenki oraz ilustruje jej treść

– uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych

– współpracuje z kolegą, zapisuje i przelicza usłyszane dźwięki

– potrafi wydobyć dźwięk z różnych przedmiotów i rozpoznaje dźwięki wokół siebie

– gra na instrumentach perkusyjnych według ustalonego kodu

– rozpoznaje instrument muzyczny różnymi zmysłami.