TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Czas na bal!

07-11.02.2022r.

– opowiada treść obrazka

– doskonali pamięć wzrokową

– wskazuje na ilustracji rzeczy, osoby, o których mówi nauczyciel

– poznaje słownictwo związane z balem, maskaradą

– wie, co to jest karnawał

– rytmicznie i wyraziście wypowiada wyrazy z różnym natężeniem głosu i różnym tempie

– słucha utworów muzycznych

– zapoznaje się ze słowami i melodią piosenki

– używa określeń: cicho, głośno, wesoło, smutno, szybko, wolno, w odniesieniu do muzyki

– rysuje drogę w labiryncie

– rozwija motorykę małą

– nazywa kolory, porównuje wielkość balonów/czapek, długość nitek

– poznaje nową technikę plastyczną

– doskonali umiejętność posługiwania się nożyczkami

– tworzy zbiory równoliczne

– ćwiczy pamięć wzrokową

– doskonali spostrzegawczości i zapamiętuje cechy przedmiotów

– dobiera pary obrazków, które do siebie pasują

– uważnie słucha utworu literackiego i udziela odpowiedzi na pytania

– bierze udział w ćwiczeniach w rysowaniu linii

– różnicuje długość

– poznaje zwyczaje karnawałowe

– rozwija ekspresję ruchową, taneczną i muzyczną

– kształtuje umiejętność wspólnej zabawy, tworzenia atmosfery życzliwości, pozytywnych relacji w grupie.