TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Z pamiętnika misia – poznajemy emocje

14-18.02.2022r.

Dziecko w toku zajęć i zabaw:
– poznaje tradycje walentynkowe
– rozwija poczucie przynależności do społeczności przedszkolnej
– rozwija umiejętności klasyfikacyjne
– doskonali umiejętność przeliczania w dostępnym zakresie
– podejmuje próby wykonywania prostych działań matematycznych
– wiąże opis słowny z konkretną postacią
– doskonali sprawność manualną dłoni
– rozwija umiejętność rozpoznawania i nazywania emocji oraz kolorów
– wie, co to jest empatia i emocje
– potrafi nazwać emocje
– rozwija świadomość własnego ciała
– zrozumiale i skutecznie komunikuje się z innymi dziećmi
– rozwija umiejętność opowiadania, tworzenia narracji
– rozwija umiejętność modulowania siły i wysokości głosu
– rozwija koncentrację uwagi
– reaguje na ustalony sygnał
– tworzy pracę z kreatywnych drucików
– rozpoznaje głosy koleżanek lub kolegów
– wyznacza trasę według wskazówek
– bierze udział w zabawie ortofonicznej
– eksperymentuje farbą, uczy się stemplować
– rozpoznaje źródło dźwięku
– poznaje sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami
– rozpoznaje i nazywa emocje podczas zabawy
– tańczy przy muzyce
– odwzorowuje szlaczki według wzoru.