TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Baśnie, bajki, bajeczki / Realizacja Wojewódzkiej Akcji informacyjno-edukacyjnej pt. „Wirusoochrona”

21-25.02.2022r.

Dziecko w toku zajęć i zabaw:

– rozwija sprawność manualną
– słucha z uwagą czytanego tekstu i odpowiada na pytania dotyczące opowiadania
– rysuje wzory po śladzie
– odgaduje tytuł baśni
– odszukuje właściwego smoka
– słucha utworów muzycznych, używa określeń: cicho, głośno, wesoło, smutno, szybko, wolno, w odniesieniu do muzyki
– rysuje wybranego bohatera baśni oraz drogę w labiryncie
– poznaje zagrożenia związane z koronawirusem/grypą
– utrwala wiedzę na temat dbania o higienę osobistą
– określa przyczyny chorób wywołanych wirusami
– dzieli wyrazy na sylaby
– rozwiązuje zagadki
– reaguje ruchem na pauzę w muzyce
– lepi model wirusa z plasteliny
– stosuje się do zaleceń sanitarnych
– poznaje zawód cukiernika
– rozbudza zainteresowanie polskimi tradycjami
– poznaje pojęcia: tłusty czwartek, ostatki
– układa wzory rytmiczne
– kształtuje umiejętność liczenia na konkretach
– ćwiczy pamięć i spostrzegawczości
– rozwija umiejętność dostrzegania i kontynuowania rytmów
– wskazuje różnice między obrazkami
– oddziela drobne elementy od większych
– kojarzy przedmiot z utworem, w jakim go spotykamy
– rozwija myślenie
– nabywa umiejętność pracy i zabawy w zespole.