TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI
Marcowa pogoda
07-11.03.2022r.
Dziecko w toku zajęć:
– wie, co to jest przysłowie
– określa aktualną pogodę
– słucha z uwagą czytanego tekstu
– odpowiada na pytania dotyczące opowiadania i rozwija umiejętność wypowiadania się na określony temat
– formuje kulki z plasteliny i dokładanie je przykleja
– wzbogaca wiadomości na temat przyrody i zjawisk atmosferycznych
współdziałała w grupie rówieśniczej
– uczestniczy w zabawach wprowadzających element rywalizacji
– kultywuje obchody Dnia Kobiet
– potrafi rozwiązywać zagadki słowne
– umie dopasować odpowiedni obrazek do rozwiązania zagadki (zilustrować jej treść)
– udziela trafnych odpowiedzi na pytania nauczycielki, podczas rozmowy kierowanej
– poznaje zjawisko powstawania deszczu
– rozwija kompetencje matematyczne
– liczy, stosując liczebniki porządkowe w zakresie 4 (5)
– wykonuje ćwiczenia gimnastyczne
– wyszukuje różnice i zaznacza je na obrazku
– koloruje parasole według wzoru
– wskazuje elementy zawarte w wysłuchanej piosence
– słucha odgłosów natury i je naśladuje
– maluje w rytmie muzycznym
– eksperymentuje z wodą
– rozwija zdolności plastyczne i wykonuje pracę plastyczną
– gra na instrumentach perkusyjnych
– prawidłowo wymawia głoskę k – w izolacji i w sylabie
– bierze udział w ćwiczeniach uwrażliwiających słuch na brzmienie różnych instrumentów perkusyjnych
– wymienia wybrane zjawiska pogodowe
– śpiewa piosenkę