TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Wiosenne przebudzenie

28.03-01.04.2022r.

Dziecko w toku zajęć i zabaw:

– poznaje budowę ptaka i wzbogaca wiedzę o ptakach

– rozpoznaje i nazywa wybrane ptaki

– słucha z uwagą czytanego tekstu

– rozwija umiejętność wypowiadania się na określony temat i odpowiada na pytania dotyczące opowiadania

– łączy i nakleja różnego rodzaju elementy, tworząc obrazek ptaka

– słucha utworów muzyki klasycznej

– wyszukuje obrazki bociana wśród innych obrazków

– tworzy własne improwizacje ruchowe do muzyki poważnej

– robi gniazdo dla bociana

– rozwija spostrzegawczość i poczucie rytmu

– dolicza do podanej liczby elementów i odlicza od podanej liczby elementów (o jeden element więcej lub o jeden element mniej),

– układa chodniczek w kolorach wiosny

– wykonuje ćwiczenia ruchowe

– wykonuje bociana z elementów

– tworzy przeczenia do podanych określeń przymiotnikowych

– wie, jak prawidłowo artykułować głoskę f

– poszerza mowę czynną

– wypowiada się na temat wysłuchanego wiersza

– wykonuje proste obliczenia na podstawie obrazków

– precyzyjnie wykonuje ćwiczenia fizyczne prezentowane przez nauczyciela