TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Zwierzęta z dżungli i sawanny

18-22.04.2022r.

– rozwija zainteresowania przyrodą

– rozwija zdolności plastyczne i bawi się twórczo

– rozpoznaje krokodyla wśród innych zwierząt

– słucha z uwagą czytanego tekstu i odpowiada na pytania dotyczące opowiadania

– lepi krokodyla z plasteliny i rozwija sprawność manualną

– porównuje wielkość i długość krokodyli

– słucha piosenki i ilustruje ruchem jej tekst

– rysuje po śladach rysunek żyrafy i rozwija sprawności drobnych ruchów rąk

– poznaje wygląd i zwyczaje żyrafy

– potrafi podać kilka ciekawostek o żyrafach i krokodylach

– układa elementy zbioru na zasadzie o 1 mniej, o 1 więcej

– utrwala pojęcia duży, mały

– uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych

– rozwiązuje zagadki literackie

– nazywa zwierzęta egzotyczne i rozpoznaje je po fragmencie

– wskazuje zwierzęta, których nazwy się rymują

– wskazuje i nazywa zwierzę, którego skóra jest przedstawiona na obrazku

– eksperymentuje plastycznie na materiale z wyraźną fakturą

– rozwiązuje zagadki literackie

– uczestniczy w zabawach i grach ruchowych