TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Wiosna w gospodarstwie wiejskim

9-13.05.2022r.

Dziecko w toku zajęć i zabaw:

– rozpoznaje zwierzęta wiejskie przedstawione na obrazkach

– słucha z uwagą czytanego tekstu

– odpowiada na pytania dotyczące opowiadania

– wskazuje jedną rzecz, którą potrafi robić dobrze

– składa koła i je przykleja, tworząc kurę

– rozpoznaje i nazywa zwierzęta na podstawie ogonów

– naśladuje odgłosy zwierząt

– słucha i uczy się piosenki

– wymienia produkty otrzymywane od wybranych wiejskich zwierząt

– rozwija wiedzę dotyczącą zwierząt wiejskich

– rozwija możliwości językowe

– liczy elementy zbiorów od prawej do lewej strony i od lewej do prawej, wyciąga wnioski, porównuje liczebność zbiorów

– tworzy zbiory zwierząt, układa obrazki od najmniejszej liczby zwierząt do największej

– lepi z plasteliny figurki wiejskich zwierząt

– wykonuje ćwiczenia gimnastyczne

– poznaje zwierzęta zamieszkujące gospodarstwo wiejskie

– wykonuje papierowe świnki i nazywa każdą świnkę według własnego pomysłu

– wyszukuje różnice między świnkami

– poznaje zwyczaje świnek

– wykonuje ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza

– rozwiązuje zagadki literackie

– składa obrazek z części

– śpiewa piosenkę z całą grupą.