TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Dbamy o przyrodę

06-10.06.2022r.

Dziecko w toku zajęć i zabaw:

– wzbogaca wiedzę o sposobach ochrony przyrody,

– odpowiada na pytania dotyczące opowiadania i rozwija umiejętność wypowiadania się na określony temat

– wie, jak segregować śmieci i wyrabia dobre nawyki

– rozwija twórcze myślenie i tworzy kompozycję z zakrętek, przykleja ja na kartce

– wskazuje i nazywa właściwe i niewłaściwe zachowania (w kontekście dbania o przyrodę)

– śpiewa refren piosenki

– wyjaśnia, jak należy zachowywać się w lesie i dbać o niego

– kształtuje prawidłową postawę wobec przyrody

– wymienia wybrane prace wykonywane w ogrodzie

– rozwija umiejętność liczenia i przelicza na konkretach

– określa, gdzie jest więcej, a gdzie mniej elementów

– wykonuje ćwiczenia gimnastyczne w ogrodzie przedszkolnym

– poznaje znaczenie słowa recykling

– poznaje otoczenie za pomocą zmysłu węchu

– wykonuje pracę plastyczną i rozwija sprawność manualną

– rozpoznaje i nazywa figury geometryczne

– tworzy kodeks przyjaciela przyrody

– dzieli kwiaty na cięte i doniczkowe

– wykonuje zróżnicowane ćwiczenia fizyczne.