TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Hu, hu, ha – zima wcale nie jest zła.

25.01.- 29.01.2021r.

Realizując tę tematykę działamy mając na celu:

– Zapoznanie z repertuarem zabaw zimowych i popularnymi rodzajami sportów z wykorzystaniem śniegu i lodu

– Uwrażliwienie na uroki zimy i możliwości aktywnego wypoczynku podczas tej pory roku

– Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie

– Poszerzanie umiejętności plastycznych podczas wykonywania prac tematycznie związanych z zimą (Bałwanek, Narciarz)

– Rozwijanie umiejętności wokalnych i odtwarzania rytmu podczas zabaw z piosenką o tematyce zimowej (śpiew, odtwarzanie rytmu gestodźwiękami i tworzeniem akompaniamentu na instrumentach perkusyjnych); wykonywanie ćwiczeń logorytmicznych z ,,zimowymi rymowankami”

– Rozwijanie sprawności i koordynacji ruchowej w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych z wykorzystaniem gazet

– Doskonalenie ruchów i koordynacji ręka – oko w zakresie motoryki małej (kreślenie na kaszce, zabawy manipulacyjne z gazetą, kreślenie linii)

– Wspieranie w rozumieniu pojęć najpierw potem, układaniu historyjek obrazkowych, opowiadaniu ich z uwzględnieniem logicznego ciągu zdarzeń, oznaczaniu kolejnych elementów historyjek emblematami z odpowiednią ilością kropek, przeliczaniu w małych zakresach

– Rozwijanie umiejętności tworzenia wypowiedzi, wzbogacanie słownika czynnego i wdrażanie do wyrazistego mówienia (zabawa ortofoniczna)

– Wdrażanie do przekazywania i rozumienia komunikatów pozawerbalnych (zagadki pantomimiczne)

– Rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi, rozumienia i stosowania komunikatów werbalnych, udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące realizowanej tematyki