TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Czas na obserwacje i zimowe inspiracje

8.02.- 12.02.2021r.

Realizując tę tematykę działamy mając na celu:

– Zapoznanie z wybranymi zjawiskami związanymi z zimą, zjawiskami fizycznymi dotyczącymi śniegu, lodu

– Rozbudzanie ciekawości poznawczej przez eksperymentowanie ze śniegiem, lodem, wodą

– Zachęcenie do obserwacji przyrodniczych

– Poszerzanie doświadczeń  plastycznych podczas poznawania i przedstawiania elementów zimowego krajobrazu za pomocą różnych technik

– Umożliwienie doświadczeń muzycznych przez śpiew piosenek   (Zima biała, Bęc w śnieżny puch), tworzenie do nich akompaniamentu z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych, udział w zabawach muzycznych, rozpoznawanie dźwięków, rytmiczne kreślenie na tackach z kaszką

– Rozwijanie sprawności, koordynacji ruchowej, umiejętności orientacji w przestrzeni w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych z wykorzystaniem piłek

– Doskonalenie ruchów i koordynacji ręka – oko w zakresie motoryki małej (ćwiczenia sprawności rąk z wykorzystaniem różnych materiałów, kreślenie linii łączących pasujące elementy, kolorowanie)

– Wspieranie w przeliczaniu w małych zakresach, w tworzeniu zbiorów zastępczych, w łączeniu w pary

– Rozwijanie umiejętności tworzenia wypowiedzi, wzbogacanie słownika czynnego i wdrażanie do wyrazistego mówienia (zabawa ortofoniczna)

– Przypomnienie o konieczności dokarmiania ptaków zimą

– Rozwijanie pamięci podczas odtwarzania poznanego tekstu o tematyce zimowej, wypowiadanie go ze zmienną intonacją, tempem, dynamiką, z równoczesnym odtwarzaniem rytmu rymowanki

– Rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi, rozumienia i stosowania komunikatów werbalnych, udzielania odpowiedzi na pytania