TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Świat lubimy, poznajemy i miłe uczucia okazujemy

15.02.- 19.02.2021r.

Realizując tę tematykę działamy mając na celu:

– Zapoznanie z elementami walentynkowej tradycji

– Zwrócenie uwagi na pozytywne wartości wynikające z miłości, przyjaźni, życzliwości, szacunku do drugiego człowieka,

– Rozbudzanie ciekawości światem przyrody (koty); uświadomienie, iż należy w stosunku do zwierząt okazywać życzliwość i troskę

– Zachęcenie do: okazywania, komunikowania pozytywnych uczuć słowem, gestem, mimiką; rozumienia wybranych komunikatów przedstawionych symbolicznie

– Wdrażanie do samodzielnego wykonywania miłych, drobnych upominków i obdarowywania nimi osoby z bliższego otoczenia

– Rozwijanie umiejętności wokalnych i ilustrowania treści piosenek ruchem (My jesteśmy kotki dwa, Mam serduszko)

– Rozwijanie sprawności, koordynacji ruchowej, odczuwania własnego ciała, umiejętności współpracy w parze, pewności siebie w trakcie ćwiczeń ruchowych prowadzonych metodą W. Sherborne

– Doskonalenie ruchów dłoni, sprawności palcow i koordynacji ręka – oko w zakresie motoryki małej (zabawy paluszkowe: Witające się rączki, Na saneczkach, zabawy sprawnościowe Kotkowe konkurencje)

– Doskonalenie pamięci podczas odtwarzania poznanych tekstów rymowanek , synchronizacji wypowiadanego tekstu z gestem

– Wspieranie w przeliczaniu w małych zakresach 1-5, w tworzeniu zbiorów zastępczych, w identyfikacji części ciała

– Rozwijanie umiejętności tworzenia wypowiedzi na określony temat, wzbogacanie słownika czynnego i wdrażanie do wyrazistego mówienia (zabawa ortofoniczna)

– Wdrażanie do reagowania ustalonym ruchem na podany akompaniament

– Rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi na treści opowiadań, udzielania odpowiedzi na pytania