TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Czy już wiecie, że Ziemia, Słońce, gwiazdy

są we wszechświecie?

15.03.- 19.03.2021r.

Realizując tę tematykę działamy mając na celu:

– Zapoznanie z wybranymi pojęciami związanymi z kosmosem (np. gwiazdy, gwiazdozbiory, planety, przestrzeń kosmiczna)

– Zapoznanie z możliwością zdobywania wiedzy na podstawie literatury dziecięcej i odpowiednich filmów ukazujących w dostępny sposób tematykę kosmosu

– Uświadomienie, iż planeta na której żyjemy Ziemia jest częścią kosmosu

– Wzbogacanie doświadczeń pozwalających zrozumieć wpływ Słońca na Ziemię (zjawisko dzień- noc)

– Wdrażanie do doskonalenia umiejętności śpiewu (kołysanka ,,Idzie niebo”), rytmizowania jej na wybranych zgłoskach, zapamiętywania treści z pomocą obrazkowo przedstawionego tekstu; przypomnienie piosenki z ilustracją ruchową ,,Świeć gwiazdeczko”

– Rozwijanie sprawności, koordynacji ruchowej, odczuwania własnego ciała, poszerzanie doświadczeń w posługiwaniu się przyborami i wykorzystania wybranych z nich (np. batut, piłka gimnastyczna, ścieżka sensoryczna),

– Doskonalenie ruchów dłoni, sprawności palców i koordynacji ręka – oko w zakresie motoryki małej podczas kreślenia po śladzie, dorysowywania linii, manipulowania drobnymi przedmiotami

– Rozwijanie umiejętności przeliczania w małych zakresach, odtwarzania liczby elementów na zbiorach zastępczych, posługiwania się liczebnikami porządkowymi

– Wzbogacanie doświadczeń plastycznych podczas tworzenia pracy tematycznie związanej z aktualną tematyką

– Rozwijanie umiejętności udzielania odpowiedzi na pytania, tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanie do zadawania pytań, wzbogacanie słownika; doskonalenie pamięci (odtwarzanie tekstu rymowanki ,,Astronauta” )