TREŚCI, AKTYWNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI

Różne emocje znamy i sami ich doświadczamy

19-23.04.2021r.

Realizując tę tematykę działamy mając na celu:

– Zapoznanie z tematyką emocji, związanymi z nimi symbolami

– Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i właściwego odczytywania emocji,

– Poszerzanie doświadczeń plastycznych poprzez tworzenie pracy związanej z tematyką emocji

– Zapoznanie się ze sposobami radzenia sobie z emocjami, zwrócenie uwagi na istotę komunikowania się gestem/mimiką

– Zachęcanie do komunikacji niewerbalnej

– Rozwijanie koordynacji ruchowej i pomaganie dzieciom w coraz lepszym funkcjonowaniu społecznym poprzez udział w zabawach ruchowych

-Rozwijanie zdolności obdarzania uwagą, poszerzania zasobu słownictwa podczas słuchania utworów literackich, prób odpowiedzi na pytania oraz wypowiedzi na określony temat

– Rozwijanie sprawności motorycznej

– Doskonalenie pamięci poprzez próby zapamiętania nowego wiersza

– Wdrażanie się do umiejętności śpiewu

– Ćwiczenia koordynacji ręka – oko, dostrzeganie szczegółów, próby rysowania, łączenie ze sobą takich samych obrazków

– Ćwiczenie równowagi podczas zabaw ruchowych i naśladowczych

– Rozwijanie wiedzy i świadomości związanych z obchodami Dnia Ziemi